Domena jako znak towarowy – prawa i obowiązki

Domena internetowa potocznie tłumaczona jest jako adres strony www. Jest to adres, który lokalizuje witrynę w sieci. Wyrażony jest oczywiście w hasłach literowych, ponieważ są one dla człowieka znacznie bardziej przyjazne i łatwiejsze do zapamiętania, niż ciąg cyfr.

Obecnie to, w jaki sposób rejestruje się domenę .pl nie jest opisane w żadnych przepisach. Wynika jedynie z regulaminu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. Wszystkie domeny .pl rejestrowane są właśnie przez tę instytucję, lub inną, która jest jedynie pośrednikiem, ale podlega tej właśnie firmie.

Rejestrowanie domeny

  • Osoba, która rejestruje konkretną domenę, wcale nie staje się jej właścicielem.
  • Ma ona jedynie możliwość dysponowania adresem przez określony czas, na przykład rok.
  • Oczywiście, może później przedłużać okres posługiwania się domeną, po dokonaniu stosownej opłaty.

Najczęściej podczas rejestrowania domeny obowiązuje taka zasada, że kto pierwszy dokona rejestracji, ma do niej prawo. Zdarzają się więc sytuacje piractwa internetowego, czyli tak zwanego cybersquattingu. Zdarza się, że ktoś wykupuje domenę, która na przykład jest znakiem towarowym posiadanym już przez inną firmę. NASA nie zajmuje się wówczas rozwiązywaniem takich sporów. Może jedynie pomóc poszczególnym stronom konfliktu się zidentyfikować, jednakże spór może zostać jedynie rozstrzygnięty przez właściwy do tego sąd.

Zdarza się, że ktoś celowo kupuje domenę, która identyczna jest z nazwą firmy lub czyimś nazwiskiem tylko po to, aby później odsprzedać ją ze sporym zyskiem. Z szantażystami trzeba jednak umieć w odpowiedni sposób rozmawiać, aby walczyć o swoje prawa.

  • W Polsce nie ma obowiązku rejestrowania znaku towarowego.
  • Taka rejestracja niesie za sobą jednak szereg korzyści.
  • Ochronie podlega nie tylko sam znak towarowy, ale pośrednio również domena internetowa.

Aby było to możliwe, taka domena musi zawierać w sobie znak towarowy, który został zarejestrowany i jest chroniony. Nie każdy przedsiębiorca się jednak na to decyduje. Niekiedy nazwa domeny nie ma nic wspólnego z nazwą firmy, znak towarowyponieważ jest znacznie bardziej chwytliwa i rozpoznawalna. Właścicielowi firmy zależy po prostu na ruchu na stronie i wcale nie chce, aby znak towarowy znajdował się w jej adresie. Nie może on jednak zabronić innym osobom korzystania z takiej domeny. Jedynym rozwiązaniem jest dokonanie rejestracji również takiej domeny.

Kolejnym warunkiem jest to, że wybrany znak towarowy nie może jednoznacznie wskazywać na to, jaka usługa lub towar się pod nimi kryją. Nie wszystkie domeny podlegają niestety ochronie, ze względu na znak towarowy. Wskazać należy tu również takie, których znak towarowy jest słowno-graficzny. W takiej sytuacji, ochronie będą podlegały jedynie te o fantazyjnych słowach, z wiadomych względów.

Trzeba również pamiętać, że posiadając chroniony znak towarowy, można się nim posługiwać jedynie we wskazanym we wniosku zakresie. Oferując owoce i warzywa pod konkretną nazwą, nie ma się na nią monopolu. Ktoś, kto oferuje zupełnie inny towar lub usługi, ma prawo posłużyć się taką samą nazwą i skorzystać z domeny internetowej.

Bardzo łatwo jest wygrać w sądzie sprawę o naruszenie znaku towarowego. Sąd ocenia bowiem jedynie, czy osoba pozwana złamała prawo. Jeżeli właściciel znaku towarowego przedstawi świadectwo, wówczas sąd nie bada już tego, kto ma prawo do posługiwania się konkretną domeną.

Comments

comments