Dłuższe opisy meta description

Google podało oficjalnie do wiadomości, że zmianie uległa maksymalna ilość znaków wyświetlanych w meta description. Została ona wydłużona z dotychczasowych 160 do 230, (choć rzekomo można napotkać i dłuższe bo sięgające nawet 320 znaków).

Description jest krótkim opisem strony internetowej, który znajduje się zaraz pod jej tytułem oraz adresem URL. Ma on na celu poinformować internautów oraz roboty sieciowe, o zawartości i przeznaczeniu serwisu.

description

Co prawda nie ma on większego wpływu na samą pozycję, lecz dobrze skomponowany pozwala przyciągnąć użytkowników, a co za tym idzie zwiększyć CTR tj. Click Through Rate.

Czy zatem, tego typu zmiana ma sens? Zdania wśród zainteresowanych są tutaj podzielone. Część z nich jest przeświadczenia, że wykorzystanie większej ilość znaków w wielu przypadkach jest zupełnie zbędna i obecna formuła sprawdza się zupełnie doskonale. Nie ulega jednak wątpliwości, że dłuższy opis to większa możliwość przyciągnięcia uwagi użytkownika, a w takim wypadku nie należy jej ignorować.

Comments

comments