Jak działa certyfikat SSL?

Certyfikat SSL to jedno z podstawowych zabezpieczeń transmisji danych w internecie. Dla wyszukiwarek internetowych, takich jak Google, witryna z certyfikatem jest uznawana za stronę dbającą o bezpieczeństwo użytkowników internetu. Na obecność certyfikatu zwracają również uwagę osoby, które korzystają z internetu, zatem zwiększa on wiarygodność strony i zaufanie wobec niej.

Rola certyfikatu SSL na stronie www

Certyfikat SSL informuje, że podczas połączenia wszelka wymiana danych jest szyfrowana. Oznacza to, że podając dane do wysyłki zamówienia, realizując transakcję płatniczą, wypełniając formularz kontaktowy lub podejmując każdą inną akcję, nie trzeba się obawiać, że dane wyciekną i zostaną wykorzystane przez osoby nieupoważnione. Zatem innymi słowy jest to zabezpieczenie komunikacji odbywającej się w internecie pomiędzy przeglądarką internetową użytkownika a serwerem, na której znajduje się strona. Wprowadzając takie zabezpieczenie na swojej stronie www gwarantujemy, że wszelkie wpisywane przez użytkowników hasła, adresy e-mail, podawane adresy czy używane podczas transakcji dane kont bankowych są całkowicie bezpieczne.

Szyfrowanie danych jest podstawowym zadaniem protokołu SSL, jednak trzeba pamiętać, że uzyskanie certyfikatu SSL wymaga uwierzytelnienia. Poza tym certyfikat SSL zawiera dane strony takie jak nazwa domeny, okres ważności certyfikatu, szczegóły dotyczące certyfikacji, klucz publiczny i jego algorytm, oznaczenie wersji SSL/TLS oraz algorytm podpisu certyfikatu. Po zainstalowaniu na serwerze, certyfikat SSL aktywuje bezpieczne połączenie SSL. Dzięki temu użytkownicy korzystający ze strony mają pewność, że strona jest wiarygodna. To bardzo ważne dla każdego sklepu internetowego czy usługodawcy.

Schemat działania połączenia SSL

Co dzieje się w ciągu kilku milisekund, jeśli posiadamy certyfikat SSL? Zacznijmy od tego, że użytkownik internetu inicjuje połączenie z serwerem internetowym zabezpieczonym certyfikatem, poprzez otwarcie bezpiecznej wersji protokołu https:// i tym samym wysyła żądanie identyfikacji serwera. W odpowiedzi serwer wysyła kopię certyfikatu SSL oraz tzw. klucz publiczny. Przeglądarka użytkownika weryfikuje czy certyfikat jest aktywny i czy należy do zaufanych. Jeśli nie pojawiają się zastrzeżenia przeglądarka odsyła klucz sesyjny przy użyciu klucza publicznego. Co dzieje się dalej? Serwer odszyfrowuje klucz sesji z pomocą klucza prywatnego (co ciekawe, dane szyfrowane kluczem publicznym można odszyfrować wyłącznie kluczem prywatnym i odwrotnie), a potem odsyła potwierdzenie i rozpoczyna zaszyfrowaną sesję. W ramach takiej zaszyfrowanej sesji wszystkie dane są bezpiecznie przesyłane za pomocą klucza sesji.

Jak uzyskać certyfikat SSL?

Chcąc wdrożyć certyfikat SSL na swojej stronie internetowej trzeba zarejestrować się na stronie, która ma w swojej ofercie certyfikaty SSL. Następnie należy go opłacić, chyba, że korzystamy z rozwiązań bezpłatnych. Następnie należy wskazać adres domeny, która ma zostać objęta ochroną SSL. Kolejny krok to potwierdzenie swoich danych w procesie weryfikacji własności domeny. Na tym etapie otrzymujemy SSL dla wskazanej domeny i możemy zainstalować certyfikat na swojej witrynie.


Jak widać niewiele trzeba, by zapewnić swojej stronie odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Fakt ten docenią zarówno algorytmy wyszukiwarek, jak i sami klienci.

Comments

comments