Widoczność reklam

O skuteczności reklamy stanowi jej widoczność. Tych jest całe mnóstwo. Tylko we wrześniu tego roku, na podstawie badań firmy Gemius, polskim internautom wyświetlono ponad 30 miliardów reklam, co w przybliżeniu zamyka się w liczbie ok. 1,3 tyś. komunikatów na jedną osobę. Pytanie jaka ich część nie tyle dotarła do użytkowników, co została przez nich obejrzana?

Viewability – miernikiem efektywności marketingu

Celem tego badania było sprawdzenie, jak duży wskaźnik widoczności uzyskują reklamy publikowane w sieci – przy czym istotne są tutaj dwa czynniki tj. dostrzegalność danego materiału przez odbiorcę oraz ilość czasu jaki poświęcił na interakcję z nim. Pod uwagę wzięto zatem wszelkie reklamy zamieszczane na portalach społecznościowych, stronach internetowych oraz w wyszukiwarkach.

Mając na uwadze wyżej wspomniane elementy, jakie formy marketingu okazały się być najbardziej skuteczne?

widocznosc reklamy

Reklama, a strony www

Jeżeli chodzi o strony internetowe, to najpopularniejszą formą wśród materiałów sponsorowanych okazało się wideo – niemal 72 % internatów, czyli trzy czwarte ma je w swoim polu widzenia średnio przez 15,5 sek. Jest to dość wysokim wynikiem, biorąc pod uwagę, że przeciętny użytkownik poświęca reklamie zaledwie niewielki ułamek tego czasu i to głównie na znalezienie sposobu na jej wyłączenie. Źródła tak dobrego rezultatu należy upatrywać głównie w serwisach VOD, oferujących materiały wideo na życzenie. Niejednokrotnie pominięcie reklam jest tam bowiem uniemożliwione.

Kolejne miejsce z wynikiem na poziomie 51 % okopuje display, czyli reklamy graficzne jak bannery itp. Ponad połowa użytkowników ma z nimi styczność przez ok. 10,5 sek.

Reklamy tekstowe z kolei uplasowały się  najniżej, ze wskaźnikiem widoczności sięgającym zaledwie jednej trzeciej, a dokładniej 32 % i czasem oscylującym w granicach 9,5 sek. Co interesujące, format ten zdaje się radzić sobie znacznie lepiej bezpośrednio w wyszukiwarkach, gdzie osiąga wynik 71 % dostrzegalności, ze średnim czasem kontaktu 8,5 sek. na użytkownika.

Reklama, a media społeczne

W tego typu serwisach prym wiodą reklamy graficzne. W polu widzenia użytkowników znalazło się blisko 74 %, ze średnim czasem wyświetlenia na poziomie ok. 18 sek. dla każdego z nich. Mniejszą skutecznością odznaczyły się reklamy tekstowe, które zostały wyemitowane dla 67 % zainteresowanych, na okres ok. 10,5 sek. Podobny wynik bo ok. 65% osiągnęły spoty reklamowe, choć z czasem już o połowę krótszym bo zaledwie 5 sek. przypadającym na odbiorcę. Co istotne reklamy video w serwisach społecznościowych, dość często wyświetlają się automatycznie podczas scrollowania stron i poza zasięgiem wzroku odbiorcy, co nie pozostaje bez wpływu na końcowy rezultat.

Oceniając widoczność, Gemius bazuje na standardzie IAB, który dokładnie określa parametry branych pod uwagę komunikatów reklamowych. I tak, jeżeli chodzi o display to za wartościowe uznawane są te, których 50 % pikseli (30 % w przypadku wielkiego formatu) jest w zasięgu wzroku przez 1 sekundę, z kolei dla wideo przez 2 sekundy

Comments

comments