Aktualizacja PHP do 8.1

Zawsze zachęcamy do aktualizowania oprogramowania, gdyż niesie ono ze sobą nowe funkcje, lepszą wydajność, zwiększenie stabilności kodu, różne udogodnienia oraz eliminowanie błędów w poprzednich wersjach, co wpływa na ogólne cyberbezpieczeństwo. Nie inaczej jest z nową wersją PHP 8.1 – popularnego języka dynamicznej budowy stron i aplikacji.

Co nowego w PHP 8.1?

Wśród nowości wprowadzanych przez PHP 8.1 możemy znaleźć znacznie rozszerzoną obsługę modelowania danych i niestandardowych definicji typów, czyli długo wyczekiwany typ enum, wprowadzenie never return type, czyli typu bezzwrotnego, który po dodaniu do funkcji zatrzyma wykonywanie dalszego kodu, a przy tym nie zwróci wartości. PHP 8.1 to także wprowadzenie właściwości tylko do odczytu, które nie mogą być zmieniane po inicjalizacji, a zatem po przypisaniu do nich wartości, obsługa rozpakowywania tablic z kluczem łańcuchowym, nowa funkcja array_is_list, sprawdzająca czy dane tablice są listami, jak również możliwość zadeklarowania końcowych stałych klas, tak aby nie można ich było nadpisać w klasach dziedziczonych. Nowość to także fibers, czyli bloki kodu, które mogą być uruchamiane, zawieszane i wznawiane zarówno samorzutnie, jak i przez podstawowy skrypt.

Wydajność w PHP 8.1

Dla wielu właścicieli stron www wydajność jest przeważnie najważniejsza. Dlatego w PHP 8.1 liczne zmiany dotyczą właśnie wydajności. Poprawa wydajności timelib i ext/date, szybkie rozpoznawanie nazw klas, ulepszenia iteratorów systemu plików SPL, zaplecze JIT dla ARM64, pamięć podręczna dziedziczenia, optymalizacje serializacji/deserializacji oraz niektórych funkcji wewnętrznych, jak również ulepszenia i poprawki JIT to najważniejsze zmiany wprowadzone wraz z aktualizacją. Co ciekawe, sprawiają one, że wersja PHP 8.1 jest szybsza od PHP 8.0 nawet o kilka procent. Tym samym użytkownicy z pewnością odczują zmiany w prędkości ładowania strony internetowej.

PHP 8.1 – czy warto?

PHP 8.1 to duża aktualizacja wprowadzająca wiele interesujących rozwiązań, które są praktyczną pomocą dla webmasterów. Ocenia się też, że wprowadzone nowości pozwalają objętościowo skompresować kod i pisać go bardziej spójnie. PHP 8.1 to także wiele nowych funkcji i udogodnień oraz zdecydowanie lepsza wydajność. Od jej wprowadzenia minęło już troszkę czasu, więc w większości przypadków starsze wersje WordPress, motywy oraz pluginy, są już w pełni kompatybilne z PHP 8.1.

Comments

comments